Законодательная база

Законы и постановления

Министерство экологии

Верховная Рада

Кабинет Министров Украины

Президент Украины

Государственная экологическая инспекция Украины

 1. Закон України “Про відходи”.
 2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
 3. Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів».
 4. Постанова КМУ від 20.06.95 №440 “Про затвердження Порядку одержання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин в тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів”.
 5. Наказ від 16.05.2012 № 260 “Про затвердження Регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів”.
 6. Регламент до Наказу від 16.05.2012 № 260 “Про затвердження Регламенту розгляду заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів та видачі дозволів на розміщення небезпечних відходів”.
 7. Постанова КМУ від 01.11.99 №2034 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів”.
 8. Постанова КМУ від 03.08.98 №1216 “Про затвердження Порядку ведення реєстру МВВ”.
 9. Постанова КМУ від 01.03.99 №303 “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору “.
 10. Постанова КМУ від 31.08.98 №1360 “Про затвердження порядку ведення реєстру ОУВ та ООУВ”.
 11. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”.
 12. ПОРЯДОК розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.
 13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 14. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 15. Постанова КМУ №778, від 03.09.08 р. «Про затвердження перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів».
 16. ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві та проектуванні підприємств, будівель і споруд.
 17. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 18. Закон України «Про екологічну експертизу».
 19. Кодекс України «Про надра».
 20. Регламент погодження Мінприроди України надання надр у користування, затверджений Наказом Мінприроди України № 262 від 26.07.2011.
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, які можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій, і перелік вказаних об’єктів».
 22. Постанова КМУ від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності і об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».
 23. Закон України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
 24. Закон України «Про екологічний аудит».
 25. Постанова Кабінету Міністрів “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами” (від 04.03. 2004 р. № 265).